top of page

Visby har ett affärsstråk från Östercentrum in genom porten och Hästgatan fram förbi Borgen och en sväng till vänster över Wallérs plats upp på Adelsgatan med många olika butiker, matställen och caféer.

Alternativt fortsätter promenaden Hästgatan ner förbi H10 och Kränku och till Donners plats med Turistinformation, stora hotell, Almedalen, Campus Gotland och hamnen.

Tredje riktningen går rakt ner med sväng till höger mot Stora Torget och Visby Domkyrka. Ovanför torget och domkyrkan via trappor ligger klinten där en promenad kan innehålla ett besök i boden sommartid.

Visby has a business route from Östercentrum through the portal and Hästgatan past Borgen and a turn to the left over Wallérs place up on Adelsgatan with many different shops, eateries and cafés.

Alternatively, the Hästgatan promenade continues past H10 and Kränku and to Donner's location with Tourist Information, large hotels, Almedalen, Campus Gotland and the harbor.

The third direction goes straight down with a turn to the right towards Stora Torget and Visby Cathedral. Above the square and the cathedral via stairs lies the cliff where a walk can include a visit to our little summer shop.

bottom of page