top of page

Uthyrning - Rental

Fem lägenheter i Visby, alla utrustade för självhushåll finns att hyra sommartid i direktkontakt eller via booking.com/ Klinttorget 1 . Vintertid hyrs lägenheterna ut till studenter genom gotlandsstudentbostad.se/ Drell AB

Five apartments in Visby all equipped for self-catering are available to rent in the summer directly or via booking.com/Klinttorget 1. In the winter, the apartments are rented out to students  through gotlandsstudentbostad.se/ Drell AB. 

Handel - Trade

Kläder och textil från olika delar av världen.

Souvenirer från Gotland. 

Ibland lite loppis.

Clothes from different parts of the world. 

Souvenirs from Gotland.

Sometimes there are also a small flea section.

​Psykologiska konsultationer digitalt går att boka direkt per telefon eller mail. Vi använder WhatsApp. Kontakta, boka, betala inför konsultation.


Psychological consultations is now possible to get online on WhatsApp. Just call to book a time. Contact, book, pay when you are going to get the consultation.

bottom of page